NAJLEPSZY PORTAL O JACHTACH I ŁODZIACH MOTOROWYCH JUŻ OTWARTY !!!
DLA WAS CODZIENNIE NAPEŁNIAMY GO NOWĄ TREŚCIĄ…

Baza wiedzy

Przepisy i akty prawne

! Wykaz aktów prawnych związanych z żeglugą śródlądową

Informacja dla armatorów jachtów komercyjnych na dostosowanie jachtów do nowych wymagań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Kategorie projektowe rekreacyjnych jednostek pływających

Kodeks morski - ustawa z dnia 18 września 2001r.

Prawo wodne - jednolity tekst ustawy - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru statków

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Przemysł jachtowy - historia i współczesność

Newsletter

Partnerzy naszego portalu

  • logo Galeon
  • logo Sunreef Yachts
  • logo SourceOne Advisory
  • logo Olszty Water Expo
  • logo Azimut