NAJLEPSZY PORTAL O JACHTACH I ŁODZIACH MOTOROWYCH JUŻ OTWARTY !!!
DLA WAS CODZIENNIE NAPEŁNIAMY GO NOWĄ TREŚCIĄ…

Znaki żeglugowe regulacji ruchu na śródlądowych drogach wodnych

Kategoria: Znaki żeglugowe  |  czytany: 20 455 razytagi: znaki, żegluga śródlądowa, przepisy,

 

Fot. Piotr Salecki (czerwiec 2011)

 

 

 

Znaki żeglugowe regulacji ruchu na śródlądowych drogach wodnych

 

 

A. Znaki zakazu

 

1. przejścia

2. wyprzedzania statków

3. wzajemnego wyprzedzania się pociągów holowniczych, zestawów pchanych i zespołów sprzężonych

4. mijania i wyprzedzania się wszystkich statków

5. postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)

6. postoju (zakaz kotwiczenia lub cumowania) po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak

7. kotwiczenia lub wleczenia kotwic, łańcuchów lub lin po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak

8. cumowania po tej stronie szlaku żeglownego, po której stoi znak

9. zawracania

10. wytwarzania wysokiej fali lub zjawiska przyssawania

11. przejazdu poza skrajnię oznaczoną tablicami albo zielonymi światłami

12. przejścia - przygotować się do wejścia lub przejścia

13. pływania statków o napędzie mechanicznym

14. pływania statków sportowych

15. pływania na nartach wodnych

16. pływania statkami żaglowymi

17. pływania łodziami wiosłowymi

18. pływania na desce z żaglem

19. koniec strefy rozwijania dużych prędkości dla małych statków sportowych lub rekreacyjnych

20. wodowania i wciągania statków na brzeg

21. ruchu skuterów wodnych

 

 

 

 

 

B. Znaki nakazu

 

22. ruchu w kierunku wskazanym przez strzałkę

23. ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z lewej burty statku

24. ruchu po tej stronie szlaku żeglownego, która leży z prawej burty statku

25. trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty statku

26. trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty statku

27. przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty

28. przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty

29. zatrzymania się w warunkach określonych przepisami

30. nieprzekraczania podanej prędkości (w km/h)

31. nadania sygnału dźwiękowego

32. zachowania szczególnej ostrożności

33. zachowania szczególnej ostrożności przy wypływaniu na główną drogę wodną

34. zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu głównej drogi wodnej

35. zmiany kursu lub prędkości przez statki idące główną drogą wodną, gdy z bocznej drogi wychodzą statki

36. prowadzenia nasłuchu

37. prowadzenia nasłuchu na wskazanym kanale

 

 

 

 

 

C. Znaki ograniczenia

 

38. głębokości szlaku żeglownego (w metrach)

39. prześwitu nad zwierciadłem wody (w metrach)

40. szerokości przejazdu lub szlaku żeglownego

41. inne ograniczenia ruchu żeglugowego

42. granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu (w metrach)

 

 

 

 

 

D. Znaki zezwoleń i zaleceń

 

43. przejścia w obydwu kierunkach

44. przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione)

45. trzymania się we wskazanym obszarze

46. przejścia w kierunku określonym strzałką

 

 

 

 

 

E. Znaki informacyjne

 

47. zezwolenie przejścia

48. linia napowietrzna nad drogą wodną (wysokość linii nad poziomem najwyższej wody żeglownej)

49. jaz w bliskiej odległości

50. prom na uwięzi

51. prom przemieszczający się swobodnie

52. zezwolenie na które

53. zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach podana jest na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku

54. zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku

55. zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku

56. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania nie załadowanych  materiałów niebezpiecznych

57. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek

58. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki

59. miejsce postoju dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki

60. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które nie są zobowiązane pokazywać znaków

61. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek

62. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki

63. miejsce postoju dla statków z wyjątkiem przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki

64. miejsce postoju dla wszystkich statków, które nie są zobowiązane pokazywać znaków

65. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub stożek

66. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub stożki

67. miejsce postoju dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub stożki

68. zezwolenie na które na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny

69. zezwolenie na cumowanie do brzegu

70. miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów

71. miejsce do zawracania

72. miejsce skrzyżowania głównej drogi wodnej z boczną

73. miejsce połączenia głównej drogi wodnej z boczną

74. miejsce skrzyżowania bocznej drogi wodnej z główną

75. miejsce połączenia bocznej drogi wodnej z główną

76. koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia – obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu

77. jedno lub dwa białe światła stałe przed przeszkodą – należy się zatrzymać jeżeli wymagają tego przepisy

78. jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą – przejście dozwolone

79. miejsce poboru wody pitnej

80. telefon

81. zezwolenie na ruch statków o napędzie mechanicznym

82. zezwolenie na pływanie statkami sportowymi

83. zezwolenie na pływanie na nartach wodnych

84. zezwolenie na pływanie statkami żaglowymi

85. zezwolenie na pływanie łodziami wiosłowymi

86. zezwolenie na pływanie na desce z żaglem

87. zezwolenie na ruch z dużą prędkością małych statków sportowych lub rekreacyjnych

88. zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg

89. wskazanie kanału radiotelegraficznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne

90. zezwolenie na ruch skuterów wodnych

 

 

 

 

 

Znaki wyznaczające granicę szlaku żeglownego na wodach morskich

 

1. Lewa strona szlaku żeglownego

2. Prawa strona szlaku żeglownego

3. Główny tor w prawo

4. Główny tor w lewo

5. Znaki odosobnionego niebezpieczeństwa

6. Znak bezpiecznej wody

7. Znaki specjalne

8. Przejście żeglowne pod mostami stałymi – lewa strona

9. Przejście żeglowne pod mostami stałymi – prawa strona

10. Przejście żeglowne pod mostami stałymi – najlepszy punkt przejścia

11. Prześwit pod konstrukcją mostu dla średniego stanu wody

12. Ograniczona wysokość prześwitu, głębokość, szerokość przejścia

 

 

 

 

 

Znaki wyznaczające granicę szlaku żeglownego na wodach śródlądowych

 

1. Lewa strona szlaku żeglownego

2. Rozgałęzienie szlaku żeglownego

3. Prawa strona szlaku żeglownego

4. Miejsce niebezpieczne przy lewym brzegu szlaku żeglownego

5. Miejsce niebezpieczne na środku szlaku żeglownego

6. Miejsce niebezpieczne przy prawym brzegu szlaku żeglownego

7. Znak odosobnionego bezpieczeństwa

8. Znak bezpiecznej wody

9. Przebieg szlaku żeglownego wzdłuż lewego brzegu

10. Przebieg szlaku żeglownego wzdłuż prawego brzegu

11. Przejście szlaku żeglownego od prawego do lewego brzegu

12. Przejście szlaku żeglownego od lewego do prawego brzegu

13. Znak ustawiony z lewej strony wyjścia z jeziora lub szerokiej drogi wodnej

14. Znak ustawiony z prawej strony wyjścia z jeziora lub szerokiej drogi wodnej

15. Flaga „A” Uwaga! Nurek pod wodą.

 

 

 

 

 

UWAGA:

 

 • śródlądzie (płynąc z prądem rzeki):
  - KOLOR CZERWONY - PRAWA STRONA SZLAKU ŻEGLUGOWEGO
  - KOLOR ZIELONY - LEWA STRONA SZLAKU ŻEGLUGOWEGO
   
 • morze (płynąc ku portowi):
  KOLOR CZERWONY - LEWA STRONA SZLAKU ŻEGLUGOWEGO
  - KOLOR ZIELONY - PRAWA STRONA SZLAKU ŻEGLUGOWEGO

 

 

 

 

 

Znaki oznakowania kardynalnego na wodach morskich

 

 

 

 

 

Znaki oznakowania kardynalnego na wodach śródlądowych

 

 

 

 

Zdjęcia

Znaki zakazuZnaki nakazuZnaki ograniczeniaZnaki zezwoleń i zaleceńZnaki informacyjneZnaki wyznaczające granicę szlaku żeglownego na wodach morskichZnaki wyznaczające granicę szlaku żeglownego na wodach śródlądowychZnaki oznakowania kardynalnego na wodach morskichZnaki oznakowania kardynalnego na wodach śródlądowych
comments powered by Disqus

Newsletter

Partnerzy naszego portalu

 • logo Sunreef Yachts
 • logo Azimut
 • logo Galeon
 • logo SourceOne Advisory
 • logo Olszty Water Expo